thanksgiving

November 23, 2021

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,
Khi chúng ta gần đến Ngày Lễ Thanksgiving, chúng tôi viết thư này để chúc quý vị một mùa lễ vui vẻ, thoải mái và phục hồi lại sức lực. Mừng ngày lễ mang đến một cơ hội để ngừng lại và suy nghĩ. Khi chúng tôi làm như vậy, chúng tôi được nhắc nhở là hệ thống trường học của chúng tôi đã may mắn như thế nào khi phục vụ một cộng đồng sống động mà xem trọng việc học của con em.
Chúng tôi rất biết ơn cộng đồng đã kết họp với nhau vào mùa thu này để hỗ trợ việc chúng tôi trở lại với giảng dạy hoàn toàn trực tiếp. Việc chuyển đổi để trở lại các tòa nhà của chúng tôi đã khởi động sự hợp tác, tình bạn và sự kết nối. Việc kết hợp các học sinh với những kinh nghiệm này đã có thể thực hiện được nhờ vào những nỗ lực phi thường của cộng đồng MCPS — sự tận tâm của các giáo viên chu đáo, các viên chức, các chuyên gia hỗ trợ và các nhân viên khác; sự kiên trì của các học sinh trong một thời gian điều chỉnh; và sự đầu tư kiên định của các gia đình và đối tác của chúng tôi. Mặc dù học kỳ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chúng tôi đang cùng nhau vượt qua những thử thách trước mắt.
Chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ tham gia cùng chúng tôi — với tư cách là phụ huynh, người giám hộ, nhà giáo dục và đối tác — để ca tụng các học sinh trong đời sống của chúng ta trong Ngày Lễ Thanksgiving này. Yêu cầu ghi nhận những nỗ lực của con em ở trường và những đóng góp của các em cho cộng đồng trường học. Và hãy dành một chút thời gian để tán thưởng vai trò rất quan trọng của các nhà giáo trong việc xây dựng tương lai của chúng ta.
Cảm ơn sự ủng hộ quý báu và những đóng góp của quý vị. Chúng tôi hy vọng quý vị có một mùa lễ tuyệt vời và an toàn. 
Kính,
Brenda Wolff
Chủ tịch, Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery
Dr. Monifa B. McKnight
Giám Đốc Lâm Thời của Các Trường HọcEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools